Markedsvalidering

Af egen erfaring ved jeg hvor svært det er at ramme markedet rigtigt, og i mange tilfælde skyder man forbi, fordi det viser sig at der ikke er et behov for ens produkt, da forarbejdet ikke har været godt nok eller at forskellige regulativer ikke imødekommer salg af produktet. Det koster tid og ikke mindst penge.

Da mange Startup og mindre virksomheder ikke har kompetencerne Inhouse, ønsker jeg med min hjælp at understøtte med validering af det/ de markeder I ønsker at sælge jeres produkter og ydelser på. I samarbejde med mine partnere har vi en stor ekspertise indenfor det danske og tyske sundhedssystem, hvor vi i netværket har mange års erfaring med forretningsudvikling, salg og markedsføring.

Det gør vi ved, med udgangspunkt i BMC modellen, at skabe et overblik over det pågældende marked, herunder segmenteringen/ målgruppe, markedsstørrelse og potentiale.

Igennem mit netværk kan jeg snakke direkte med eksperter fra det danske såvel som det tyske sundhedssvæsen, herunder de tyske forsikringsselskaber og pensionskasser.