Ydelser

Sammen med min samarbejdspartnere kan jeg levere følgende ydelser:

Markedsvalidering
Produktvalidering
Forretningsudvikling
Analyse af virksomhedens eksportparathed i forhold til det danske eller tyske marked
Udarbejdelse af forretnings- og strategiplan, herunder også en konkret handleplan for markedsindtræden med udgangspunkt i den enkelte virksomheds formåen